Bukové preglejkové dosky

Celobukové preglejkové dosky zložené z mnohých vrstiev lúpaných bukových dyh spojených močovino-formaldehydovým lepidlom. Smer vlákien je pri každej susednej dyhe na seba kolmý. Pre svoje vynikajúce vlastnosti ako je vysoká pevnosť, húževnatosť, pružnosť a rozmerová stabilita sú dôležitým materiálom v nábytkárskej a stolárskej výrobe, pri výrobe obalov, hračiek a hudobných nástrojov.

DYAS Beech
Sú zdravotne nezávadné a vyhovujú triede úniku formaldehydu E-1 podľa STN EN 717-1. Pri požiadavke zákazníka na prísnejšie hodnoty úniku formaldehydu, môžeme ponúknuť variant, kde materiál spĺňa podmienku úniku formaldehydu CARB fázy II, podľa ASTM D 6007-14.

Aplikácia:
Pre svoje vynikajúce pevnostné vlastnosti sú dosky DYAS Beech používané predovšetkým v nábytkárstve a stolárskej výrobe.

Hrúbka:
4, 5, 6,5, 8, 9,10,12,15,18 mm (iné hrúbky po dohode výrobcu s odberateľom)

Prevedenie:
Celobuk – vrchné aj vnútorné dyhy sú bukové

Lepenie:
Trieda lepenia 1 (IF 20) – STN EN 314-2
Sú určené na vnútorné použitie podľa STN EN 636-1
Trieda lepenia 2 (A 100) – STN EN 314-2
Sú určené pre chránené vonkajšie prostredie podľa ČSN EN 636-2
Trieda lepenia 3 (AW 100) – ČSN EN 343-2
Sú určené pre nechránené vonkajšie prostredie podľa STN EN 636-3

Formát:
2 200 x 1250 mm
2 500 x1 250 mm
(pozdĺžne alebo priečne prevedenie, iné formáty podľa dopytu zákazníka)

Kvalita:
B/BB, BB/CP

Brúsenie:
Základné brúsenie dosiek sa vykonáva brúsnym pásom so zrnitosťou 60

Vlhkosť:
6% až 12% (v čase dodávky)

Prehľad hmotnosti a tolerancie hrúbok preglejkových dosiek:

Hrúbka Počet vrstiev Orientačni objemová hmotnosť Hrúbková tolerancia Pevnosť v ohybe*
(smer vlákien povrchovej dyhy)
celobuky (kg/m3) (mm) pozdĺžna priečna
4 3x 750-800 +0,2/-0,5 60,0 N/mm2 30,0 N/mm2
5 3x
6,5 5x
8 5x
10 5x
12 7x
15 8x
18 9x

* minimálna zaručená pevnosť